17 Kwiecień 2014 roku

MenuUrząd Skarbowy w Międzyrzeczu:
adres siedziby:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742-35-00
faks 95 742-35-01

NIP 596-10-06-489
REGON 003161790

poczta elektroniczna: us804@lu.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: w godz. od 715 do 1800
Wtorek-Piątek: w godz. od 715 do 1515

Akcja Szybki Pit 2013

 

Aktualności

„Kiedy wpadnie piąty milion?”

2014-04-11

 

Ministerstwo Finansów rozpoczyna dziś akcję „Kiedy wpadnie piąty milion?” zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 roku odliczaliśmy do miliona, potem do dwóch milionów, a w zeszłym roku już do trzech milionów. W tym roku znacznie podnosimy poprzeczkę. Czekamy na pięć milionów!!!

 

Chociaż składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, Polacy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Rok temu co piąta deklaracja PIT została złożona elektronicznie, natomiast w ciągu 3 miesięcy tego roku – już co trzecia. Polacy już teraz przysłali rekordową liczbę3 557 208 zeznań za 2013 rok a do końca okresu rozliczeniowego zostało jeszcze 20 dni. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT: 28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT: 16, 16A i 19A. To o prawie 50% więcej niż w analogicznym okresie w 2013 roku. Liczymy jednak na to, że liczba przesłanych deklaracji PIT przez Internet za zeszły rok spełni nasze oczekiwania, bo do systemu e-Deklaracje wciąż wpływają nowe zeznania od podatników rozliczających się w ostatnich dniach. Od dziś Ministerstwo Finansów będzienastronie głównej www.mf.gov.pl do godz. 11.00 podawać aktualne statystyki czekając na pięciomilionową deklarację.

Przyłącz się do naszej akcji na Facebooku http://www.facebook.com/Szybki.PIT. Polub nasz profil i dołącz do wydarzenia Przybij piątkę.”

Czytaj więcej

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów

2014-04-11

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.
 
Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.
 
Ministerstwo Finansów przygotowało obszerną broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany.
Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi w broszurze dostępnej na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca OFE

2014-04-04

 

Informacja MPiPS w porozumieniu z MF dotycząca powszechnego systemu emerytalnego dostępna jest w urzędzie (do wglądu) w okienkach 1, 2, 4, 6 i 9.

 

Czytaj więcej

Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej

2014-04-01

Ministerstwo Finansów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizuje przedsięwzięcie o nazwie - Program e-Podatki. Planowane działania organizacyjne, legislacyjne           i informatyczne mają na celu przeprowadzenie transformacji polskiej administracji podatkowej,           w wyniku której nastąpić ma podniesienie efektywności jej funkcjonowania, a w konsekwencji usprawnienie całego procesu poboru należności podatkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów funkcjonowania systemu podatkowego, zarówno po stronie podatników, jak i płatników.

                Administracja podatkowa musi być kompatybilna z nowoczesnymi narzędziami jej pracy         i kontaktu z podatnikami dostarczonymi przez Program e-Podatki. Wymaga to jej wzmocnienia pod kątem organizacyjnym. W związku z tym równolegle do Programu e-Podatki realizowane są prace nad projektem Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej, których założeniem jest z jednej strony wyeliminowanie już od 01 stycznia 2015r. dublujących się zadań obsługowych wykonywanych przez Izby i Urzędy Skarbowe, a z drugiej strony wzmocnienie kadrowe urzędów skarbowych w obszarze obsługi podatnika, kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Dzień otwarty

2014-03-28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu  informuje o „Dniu otwartym”,

który w ramach ogólnopolskiej akcji „Szybki PIT” odbędzie się

05 kwietnia 2014r. (sobota)     

    w godz. od 8.00 do 14.00.

W ramach „Dnia Otwartego” przygotowane zostaną stanowiska do obsługi klientów rozliczających się z przychodów za 2013. Podatnicy oprócz złożenia zeznania podatkowego, pozyskania informacji podatkowych związanych z rozliczeniem, będą mogli skorzystać  z pomocy w rozliczeniu i przesłaniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną. Uruchomiony zostanie również punkt obsługi zeznań wykazujących dochody uzyskane za granicą.

Bezwzględnym warunkiem do skorzystania przez podatników z pomocy   w wypełnieniu zeznania podatkowego jest posiadanie przez nich dowodu osobistego, informacji podatkowych o wysokości i źródłach uzyskanych w 2013r. przychodów oraz wykazu zsumowanych kwot przysługujących ewentualnych odliczeń.

Ponadto podatnicy, którzy zwrócą się w tym dniu z prośbą o pomoc w wypełnieniu zeznania podatkowego otrzymają do podpisania oświadczenie potwierdzające, że wskazane do rozliczenia dane liczbowe obejmują (przez danego klienta) wszystkie uzyskane w 2013r. przychody oraz, że do ewentualnych odliczeń podatkowych klient posiada tytuł prawny  i dowody źródłowe potwierdzające poniesienie przez niego wydatku.

Czytaj więcej

E-usługi Administracji Podatkowej

2014-03-25

Dostępność usług przez internet jest dziś standardem. Administracja Podatkowa chce być nowoczesna, efektywna i przyjazna dla obywateli. Stąd wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów wykorzystuje nowe technologie informatyczne, w celu lepszej dostępności usług i usprawnienia kontaktu z urzędem skarbowym.

Już od 2008 roku w ramach Systemu e- Deklaracje nasi klienci mogą składać formularze podatkowe przez internet. System skutecznie skraca czas załatwiania spraw podatkowych i ułatwia obsługę obywateli. Taka forma kontaktu z urzędem skarbowym cieszy się coraz większą popularnością. Dla przykładu System e-Deklaracje przyjął do końca grudnia 2013 roku ponad 39 mln dokumentów w formie elektronicznej a tylko w styczniu tego roku zostało przesłanych przez obywateli ponad 3 mln e-deklaracji przez internet, to o 36% więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Czytaj więcej

Aplikacja do sprawdzania stanu realizacji zwrotu podatku dochoodowego

2014-03-12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje, że od 12 marca 2014r. na stronie internetowej urzędu została udostępniona aplikacja, która ma na celu umożliwienie podatnikowi sprawdzenia aktualnego stanu realizacji zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013. Sprawdzanie stanu odbywa się na podstawie identyfikatora PESEL lub NIP oraz kwoty przychodu za rok 2013.

Czytaj więcej

Popołudnie 12.03.2014 z „Szybkim PITem”

2014-03-11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje, że w ramach akcji „Szybki PIT,” 12 marca 2014r. w godz. 15.30 – 17.30 w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu uruchomione zostanie stanowisko do obsługi zeznań podatkowych wysyłanych drogą elektroniczną.

 

Czytaj więcej

Broszura Ministerstwa Finansów

2014-02-28

Broszura Ministerstwa Finansów pod tytułem „Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce”.

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że w celu właściwego stosowania przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. poz.1719), Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej broszurę informacyjną skierowaną do podatników podatku od towarów i usług dokonujących do-staw towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-nocnej stacjonujących w Polsce, pod tytułem „Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce”.

link do broszury

Czytaj więcej

CEIDG

2014-02-17

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje, w związku z pojawiającymi się przypadkami oferowania za opłatą wpisów do rejestrów przedsiębiorców, które nie stanowią Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

Do wszystkich tego typu przypadków odpłatnego wpisu do rejestrów przedsiębiorstw należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie dotyczą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

Czytaj więcej

1 z 2  Nastepna >>
 
 

 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw
e-podatki