28 Marzec 2015 roku

MenuUrząd Skarbowy w Międzyrzeczu:
adres siedziby:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742-35-00
faks 95 742-35-01

NIP 596-10-06-489
REGON 003161790

poczta elektroniczna: us804@lu.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: w godz. od 715 do 1800
Wtorek-Piątek: w godz. od 715 do 1515

 

Aktualności

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37

2015-03-17

 

Od 16 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów udostępnia podatnikom nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filed tax Return) PIT-37.

 Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] PIT-37 polega na elektronicznym pobraniu wstępnie wypełnionego przez Administrację Podatkową zeznania PIT-37 za 2014 rok.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] PIT-37 sporządzone jest wyłącznie na podstawie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, otrzymanych od płatników PIT.

Uwaga ! Nie obejmuje ono m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli podatnik otrzymał przychody od organów rentowych winien je uwzględnić w zeznaniu lub dopisać do Wstępnie wypełnionego zeznania [PFR] PIT-37.

 Nadal dostępne pozostaje składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników ,to także wygoda, prostota i szybkość.

 Skorzystaj już dziś.

 www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Czytaj więcej

Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl

2015-02-26

Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 wejdź na stronę www.szybkipit.pl, skorzystaj z aplikacji pytaniowej i zapytaj naszych ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.

Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzyskać istotne dla niego informacje nt. rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, może je rozwiać z pomocą materiałów zawartych na stronie. Znajdują się tam  między innymi wszystkie potrzebne formularze i broszury oraz kalkulatory podatkowe. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.

A co najważniejsze strona szybkipit.pl ułatwia kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową. Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające później odnaleźć dane pytanie w aplikacji.

W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „Szybki PIT", przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, zaplanowano również dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów, dzień otwarty w urzędach skarbowych (7 marca), punkty rozliczeń w galeriach handlowych (13 - 15 marca) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).

Szczegółowe informacje o działaniach znajdziesz na stronie www.szybkipit.pl

Obserwuj również nasz fanpage Szybki PIT na portalu społecznościowym Facebook.

Czytaj więcej

Które PIT-y składamy do 2 marca

2015-02-25

Z końcem lutego br. (a dokładnie 2 marca, ponieważ ostatni dzień lutego przypada w tym roku w sobotę) upływa termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2014 r. Dokumenty te należy wysłać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Informacje oraz roczne obliczenie podatku składane urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego przesyła się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (termin na złożenie urzędowi informacji lub rocznego obliczenia podatku w formie papierowej upłynął z końcem stycznia).

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku oraz działające w ich imieniu biura rachunkowe, dokument elektroniczny podpisują bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym (tzw. BPE).

Płatnicy oraz podmioty niepełniący funkcji płatnika, będący osobami fizycznymi, e-deklaracje mogą składać bez konieczności stosowania BPE, podpisując je danymi autoryzującymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, z późn. zm.).

Zmiany w składaniu dokumentów zostały wprowadzone ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563).

Jednocześnie należy zauważyć, że nowelizacja nie zmieniła sposobu składania ani podpisywania informacji oraz rocznego obliczenia podatku, których adresatem jest podatnik.

 

Czytaj więcej

Dyżury w gminach

2015-02-05

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje, że wzorem lat ubiegłych zostaną uruchomione punkty konsultacyjne w sprawie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok w siedzibach władz samorządowych powiatu międzyrzeckiego.

W ramach możliwości technicznych poszczególnych gmin, w trakcie dyżurów uruchomiony zostanie punkt do wypełniania i przesyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Poniżej podajemy harmonogram pracy punktów konsultacyjnych w poszczególnych gminach.

 

Lp.

Nazwa gminy

Data

Godziny

1

Bledzew

23.02.2015

23.03.2015

27.04.2015

9.00-14.00

2

Przytoczna

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

9.00-14.00

3

Pszczew

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

9.00-14.00

4

Skwierzyna

23.02.2015

23.03.2015

27.04.2015

9.00-14.00

5

Trzciel

24.02.2015

24.03.2015

28.04.2015

9.00-14.00

Czytaj więcej

PIT-11 można złożyć za pośrednictwem systemu e-deklaracje

2015-01-14

Ministerstwo Finansów przypomina, że bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. W szczególności płatnicy zatrudniający dużą liczbę pracowników, mogą liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy. Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT drogą elektroniczną mogą być składane także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40). Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Jeśli jesteś płatnikiem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą PIT-11, PIT-4R, PIT-40 złożysz przez internet bez podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej

Szkolenie dla płatników

2015-01-09

SZKOLENIE PŁATNIKÓW

                                                              

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje o szkoleniu  nt. sporządzania i przekazywania przez płatników informacji o dochodach osób fizycznych drogą elektroniczną. Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2015r.   w siedzibie Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu o godz. 13 ( pok.99)

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-22

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Poniżej przykład fałszywego e-mailia:

 

Czytaj więcej

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

 płatniku-pit

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od
1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Czytaj więcej

Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

2014-12-16

Podatek od spadków i darowizn

Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), ,

 Zwolnienia dla najbliższej rodziny

  1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze s p a d k u przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków , gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.)

Warunkiem , który trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

  1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze d a r o w i z n y przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem , jaki trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku , to :

  • w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należy zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe ( na formularzu SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

  • udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową lub przekazem pocztowym ( jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok , w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę wolna od podatku).

Czytaj więcej

1 z 5  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 

 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw